Jälkihuoltoleirit

Jälkihuoltoleirit on suunnattu sijaishuollosta kohta itsenäistyville ja juuri itsenäistyneille nuorille. Leireillä nuoret kohtaavat samassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Nuorelle itsenäistyminen on valtava loikka ja leirin tavoitteena onkin käydä läpi prosessiin liittyviä tekijöitä ammattilaisten ohjaamana, nuorelle ymmärrettävällä tavalla.