Perheleirit

Leirille osallistuu sijaisperheissä kasvavia lapsia ja nuoria, heidän sijaisvanhemmat sekä biologiset vanhemmat. Leirin tavoitteena on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien lasten tai nuorten kohtaaminen ja hyvien verkostojen luonti. Myös vanhempien verkostoituminen ja toisiin tutustuminen auttaa arjessa elämistä. Erityisesti sijaisperheen ja biologisten vanhempien tutustuminen ja mahdollisten haasteiden purkaminen auttaa lasta tai nuorta oman elämänsä kartoittamisessa.